⭐️ Aleksa ŠMITE

⚪️ Alisa KLUJEVA

⚪️ Alisa MATROSOVA

⚪️ Aļona MATROSOVA

⭐️ Aļona POPOVA

⚪️ Amelija SOROKINA

⚪️ Anastasija LAMPIGA

⚪️ Andrejs GRIBOVSKIS

⭐️ Andrejs RAKEVIČS

⚪️ Anna ARHIPOVA

⚪️ Arina PANASINA

⚪️ Arnis SIŅUKS

⚪️ Artem ROGACH

⚪️ Daniel MOISEEVS

⭐️ Darina LINOVA

⚪️ Diāna LOCOVA

⭐️ Elīza ŠIRKO

⚪️ Ieva PANASINA

⚪️ Ivans SLABADA

⚪️ Jeļisejs SAMČUKS

⭐️ Jūlija SOLODOVA

⭐️ Katrina KRESTINA

⚪️ Katrīna SIŅUKA

⭐️ Kirils JARKINS

⚪️ Kristina TEREHOVA

⚪️ Ksenija PANASINA

⚪️ Ksenija SEMJONOVA

⭐️ Maksims LAHTINS

⭐️ Marija DJAČENKO

⭐️ Markuss VANAGS

⚪️ Mihails LOCOVS

⭐️ Miroslava VORONKOVA

⚪️ Oleksandr ZHURBA

⚪️ Rebeka SKAISTA

⚪️ Sofia KULTAEVA

⚪️ Sofija ANDREJEVA

⚪️ Sofija SENUKA

⭐️ Valērija LAHTINA

⚪️ Viktorija BAHAREVēsture2018

2018. gada vidū, Rolleg School, tika izveidota ātrumskrituļslidošanas grupa, kuru trenē Sandris Šnore, viens no labākajiem skrituļotājiem Latvijā.

2018. gadā Jūlija Solodova aizvadīja savas pirmās sacensības, kur ieguva 3. vietu U7. grupā Ski-Box izcīņas kausā.


2019

2019. gadā ātrumslidošanā, Rolleg School, pārstāvēja jau 5 sportisti:

 • Alise Klujeva
 • Darina Linova
 • Jūlija Solodova
 • Katrīna Krestiņa
 • Rebeka Skaistā

Sportisti piedalījās Ski-Box izcīņas kausā, kas sastāv no 4. posmiem, Rīgas čempionātā un Latvijas čempionātos.

 1. Sacensību sezona sākās ar Ski-Box izciņas kausu pirmo posmu, kurā piedalījās Alise un ieguva U7. grupā 2. vietu 200m distancē.
 2. Otrājā posmā Ski-Box izciņas kausā, jau piedalījās divi sportisti. Katrīna, kura ieguva U5. grupā 1. vietu 500m distancē un Rebeka — U7. grupā 4. vietu 500m distancē.
 3. Trešajā posmā Ski-box izcīņas kausā, bija garākā distance uz pusi vairāk, nekā iepriekš — 1000m, un šajās sacensībās piedalījās trīs sportisti. Katrīna ieguva U5. grupā 2. vietu 1000m distancē. Rebeka U7. grupā 4. vieta 1000m distancē un Alise U7. grupā 3. vieta 1000m distance.
 4. Ceturtājā Ski-Box posmā Katrīna U5 grupā 2. vieta 1000m distancē, bet Alise U7 grupā gūst šoreiz 4. vieta 1000m distancē.

Latvijas čempionātā 100m distancē no Rolleg School piedalījās divi sportisti U7. grupā un viens sportists U9. grupā.

 • U7 grupā 6. vietu ieguva Alise Klujeva
 • Darina Linova kvalificējoties finālā un uzvarot, kļūst par Latvijas čempionu U7 grupā
 • U9. grupā Jūlija Solodova iegūst 3. vietu

Darina Linova — Latvijas čempions 2019

Rīgas atklātajā čempionātā startē divi sportsti: Alise Klujeva (S1 2013 un jaunāki) — iegūst 3. vietu 500m distancē. Jūlija Solodova (S2 2012-2011) — iegūst 2. vietu savā grupā, 1000m distancē.

Ski-Box izciņas kausā kopvertējumā:

 • U5. grupā Katrīna Krestiņa izcīna 2. vietu, pietrukstot 40p līdz 1. vietai.
 • U7 grupā divi sportisti tiek kopvertējumā, 6. vietu izcīna Rebeka Skaistā, 3. vietu — Alise Klujeva, līdz 2. vietai pietrūka 30p.

Apkopojot sacensību rezultātus, var secināt, ka 2019. gads daudziem sportistiem bija veiksmīgs. Tika iegūts čempiona tituls, kā arī daudzas godalgotās vietas.


2020

2020.gadā ātrumslidošanas grupā jau bija 7 sportisti, kas startēja ne tikai Latvijā, bet arī piedalījās sacensībās ārzemēs. Brauca uz Igauniju, kur ir lielāka konkurence, jo startēja ne tikai Latvijas sportisti, bet arī citas valsts sportisti.

Pirmās sacensības Latvijā notika Siguldā, kur sportistiem vajadzēja braukt nevis noteiktu distance, bet laika intervālu, kurā bija jānobrauc pēc iespējas lielāks apļu skaits. Šajās sacensībās piedalījās 4 sportisti no Rolleg School.

Siguldas sacensībās, 10min pa 200m aplī, braucienā piedalījās Katrina Krestina un Darina Linova. Katrina Krestina ieguva 1.vietu S6.grupā nobraucot 14 apļus, bet tuvākais konkurents 13.apļus. Darina Linova S8 grupā gūst 4.vietu līdz 1.vietai pietrūka 2 apļi, bet līdz 2. un 3.vietai 1 aplis.

30min braucienā pa 1,2km apli uz startu devās Jūlija Solodova un Aleksandrs Zhurba. Jūlija Solodova gūst 5.vietu S10 grupā nobrauca 6 apļus, pietrukstot 1 aplis līdz 2., 3., 4.vietai. Aleksandrs Zhurba gūst 7.vietu V10 grupā nobraucot 5 apļus, līdz 2.,3.vietai pietrūka 3 apļi.

Ski-Box sacensībās 1.posmā startēja jau 7 sportisti, 6 sportisti sporta klasē un viens sportists fitnes klasē.

U7 grupā startēja divi sportsti: Katrina Krestina un Viktorija Bahere, Viktorijai šīs sacensības bija pirmās.

 • U7 grupai vajadzēja nobraukt 500m. 7.vietu izcīnija Viktorija un 6.vietu — Katrina. U7 zēnu grupā, pirmo reizi sartēja Artjoms Rogačs, kur uzrei ieguva 4.vietu.

U9.grupai vajadzēja nobraukt 500m distanci.

 • U9 meiteņu grupā startēja divi pārstavji no Rolleg School: Jūlija Solodova un Darina Linova. Darina gūst 3.vietu un Jūlija — 1.vietu.
 • U9 zēnu grupā startēja Aleksandrs, kurš guva 3.vietu savā vecum grupa.

Fitnes braucienā U9.grupā startēja Ivans Slabada, kur izcīnija 3.vietu 500m distancē.

Jūlija Solodova Igaunijā

Nākamās divas sacensības notika Igaunijā, kur piedalījās Jūlija Solodova. Pirmajā posmā Jūlija gūst savu 1.vietu, U10.grupā 1000m dinstancē, un otrajā posmā, kas bija pēc divām nedeļām Jūlija gūst savu otro, jau 1.vietu, 1000m distancē, tadā veidā Jūlija divu nedēļu laikā gūst dubultuzvaru Igaunijas sacensībās.

Pēc Igaunijas sacensībām tuvākās secensības bija Ski-Box 2.posms, kur startēja 6 sportisti no Rolleg School.

U7 grupas sportistiem bija jānobrauc 750m distance.

 • U7 meiteņu grupā , šoreiz startēja tikai Katrina Krestina, iegūstot 5.vieta.
 • U7 zēnu grupā, otro reizi pēc kārtas, izcīna 4.vietu Artjoms Rogačs.

U9 grupā arī vajadzēja braukt 750m distanci.

 • U9 meiteņu grupā startēja divi sportsti: Jūlija Solodova un Darina Linova. 3.vietu ieguva Darina un 1.vietu — Jūlija.
 • U9 zēnu grupā 3.vietu ieguva Aleksandrs Zhurba. Fitnes grupā U9, Ivans Slabada gūst 3.vietu.

Nākamās sacensības bija Siguldas 2.posms, kur šoreiz bija jābrauc noteikta distance, nevis uz laiks.

Šajās sacensībās piedalījās 4 sportisti no Rolleg School. Katrina Krestina S6 grupā izcīna 2.vietu 4×200m distancē. Darina Linova S8 grupā — 6.vieta 8×200m distancē. Jūlija Solodova S10 grupā — 5.vieta 1×1,2km distancē. Aleksandrs Zhurba V10 grupā — 6.vieta 1×1,2km distancē.

Pēc Siguldas nākamās sacensības — Ski-Box 3.posms, kurās startēja 5 sportisti no Rolleg School.

U7 grupai vajadzēja nobraukt 500m distanci.

 • Šoreiz neviens pārstāvis no Rolleg School nestartēja U7 meiteņu grupā, bet U7 zēnu grupā brauca Artjoms Rogačs un gūst savu, jau trešo reizi, 4.vietu.

U9 grupām, 500m distance.

 • U9 meiteņu grupā, Darina Linova izcīna 4.vietu, bet Jūlija, jau trešo reizi izcīna uzvaru savā vecum grupā, tādā veidā sev, jau gandrīz, garantē 1.vietu kopvertējumā.
 • U9 zēnu grupā Aleksandrs Zhurba, jau trešo reizi pēc kārtas, iegūst 3.vietu. Tādā veidā sev garantē 3.vietu kopvertējumā.
 • Fitness U9 grupā Ivans Slabada iegūst 2.vietu 500m distancē un cinās kopvertējumā par 2. vai 3.vietu, kas ir atkarīgs no nākamā starta.

Jūlija Solodova Igaunijā

Igaunijas sacensībās 3.posmā, Jūlija Solodova izcīnija 2.vietu, 1000m distancē. Kopvērtējuma par trīs posmiem, sportiste ir ieguvusi 1.vietu.

2020. gadā sacensības notika arī Rīgā, ’’Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes skrituļslidošanā’’. Šajās sacensībās Rolleg School pārstāvēja 4 sportisti: Katrina Krestina, Jūlija Solodova, Darina Linova, Ivans Slabada.

 • S1 meiteņu grupā (2014. gadā dzimušās un jaunāki) piedalījās: Katrina, guvot 2.vietu, 500m distancē. Zaudējot 0,25 simtdaļās.
 • S3 meiteņu grupā (2011-2012. gadā dzimušas) piedalījās: Darina, iegūst 4.vietu un Jūlija — 1. vietu, 4×500m distancē.
 • V3 zēnu grupā (2011 — 2012. gadā dzimušie) piedalījās: Ivans, iegūstot 4. vietu, 4×500m distancē.

Siguldas sacensībās 3. posmā piedalījās 4 Rolleg School mācekļi: Katrina Krestina, Darina Linova, Jūlija Solodova un Aleksandrs Zhurba.

 • S6 meiteņu grupā startēja Katrina, izcīnot 3. vietu 4X200m distancē.
 • S8 meiteņu grupā — Darina, izcīna 9. vietu 8×200 m distancē.
 • S10 meiteņu grupā — Jūlija finišē 5. vietā 1,2km distancē.
 • V10 zēnu grupā startēja Aleksandrs, izcīnot 7. vietu, 1,2 km distancē.

Ski-Box 4. posmā piedalījās 4 sportisti: Darina Linova, Jūlija Solodova, Ivans Slabada un Aleksandrs Zhurba.

 • U9 meiteņu grupā (2011.-2012.) piedalījās: Jūlija, izcīna 4. vietu un Darina — 5. vietu, 750m distancē.
 • U9 zēnu grupā (2011.-2012.) piedalījās: Aleksandrs, gūstot 2. vietu, 750m distancē.
 • U9 zēnu fitness grupā Ivans gūst 4. vietu, 750m distancē.

Latvijas Skrituļslidošanas čempionātā sprintā Rolleg School pārstāvēja 3 sportisti: Katrina Krestina, Jūlija Slodova un Ivans Slabada.

 • U7 meiteņu grupā (2013. — 2014.) piedalījās Katrina, izcīnot 5. vietu, 500m distancē.
 • U9 meiteņu grupā (2011.-2012.) — Jūlija, iegūst 2. vietu, pirmajai zaudējot 0,36 simtdaļas, 500m distancē.
 • U9 zēnu grupā (2011.-2012.) — Ivans izcīna 5. vietu, 500m distancē.

Notika arī citas Latvijas Skrituļslidošanas čempionāta sacensības, bet šoreiz garajā distancē, tajās piedalījas 3 sportisti no Rolleg School: Katrina Krestina, Jūlija Solodova un Ivans Slabada.

 • U7 meiteņu grupā (2013.-2014.) piedalījās: Katrina, izcīnot 5. vietu 1km distancē.
 • U9 meiteņu grupā (2011.-2012.) — Jūlija, iegūst godalgoto 1. vietu 2km distancē.
 • U9 zēnu grupā (2011.-2012.) piedalījās: Ivans, izcīnot 4.vietu, 2km distancē.

Siguldas sacensībās S6 grupā Katrina Krestina dala 1. vietu ar citu sportisti no Latvijas, bet sakarā ar to, ka pēdējais posms nebija tik veiksmīgs, Katrina izcīna 2. vietu kopvērtējumā.

S8 grupā Darina Linova izcīna 6.vietu kopvērtējumā. S10 meiteņu grupā Jūlija Solodova iegūst 5. vietu kopvērtējumā. V10 zēnu grupā Aleksandrs Zhurba izcīna 6. vietu kopvērtējumā.

Ski-Box sacensībās U7 meiteņu grupā Katrina Krestina kopvērtējumā izcīna 8. vietu, piedaloties tikai 1. un 2. sacensību posmā.

 • U9 meiteņu grupā Darina Linova izcīnija 3.vietu kopvērtējumā un Jūlija Solodova — 1. vietu.
 • U9 zēnu grupā Aleksandrs Zhurba iegūst 2. vietu kopvērtējumā.
 • U9 zēnu fitness grupā Ivans Slabada izcīna 3. vietu kopvērtējumā.

2020. gads Rolleg School sportistiem ir bijis veiksmīgs. Sportisti piedalījās, ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas sacensībās, kas viennozīmīgi ir liels solis. Kā arī tika iegūtas daudzas godalgotās vietas, kas norāda uz to, ka sportisti ir ļoti centīgi un talantīgi.


2021

2021.gadā ātrumslidošanas sacensībās Rolleg School pārstāvēja jau 10 sportisti:

 1. Aļona Popova
 2. Andrejs Rakevičs
 3. Darina Linova
 4. Ivans Slabada
 5. Jūlija Solodova
 6. Katrina Krestina
 7. Kristina Terehova
 8. Maksims Lahtins
 9. Marija Djačenko
 10. Valērija Lahtina.

Pirmās sacensības 2021.gadā bija Ski-Box 1.posms, kurā piedalījās 6 sportisti: Katrina Krestina, Aļona Popova, Ivans Slabada, Andrejs Rakevičs, Jūlija Solodova un Darina Linova.
 • U7 meiteņu grupā (2014. dzimšanas gads un jaunākas) piedalījās Katrina, iegūst 3. vietu, 500m distancē.
 • U9 meiteņu grupā (2012.-2013.) piedalījās Darina, iegūstot 4. vietu 2×500m distancē.
 • U11 meiteņu grupā (2010.-2012.) — Jūlija, izcīnot 7. vietu, 2×500m distancē.
 • U11 meiteņu fitness grupā (2010.-2011.) — Aļona 1. vieta, 2×500m distancē.
 • U9 zēnu fitness grupā (2012.-2013.)piedalījās Andrejs, izcīnot 5.vietu un Ivans, iegūstot 1. vietu, 2×500m distancē.

2021.gadā Siguldā nebija 3 posmi, kā 2020.gadā, bet gan 1. posms, kurā sasummēja rezultātus gan par īso, gan par garo distanci. Pēc sacensībām uzreiz tika publicēts kopvērtējums.

Sacensībās piedalījās 5 Rolleg School sportisti: Valērija Lahtina, Jūlija Solodova, Katrina Krestina, Darina Linova un Maksims Lahtins.

 • S6 meiteņu grupā — Valērija izcīnija 3. vietu sprinta distnacē (140m), 3. vietu garajā distancē (4×200m), kopvērtējuma tika izcīnīta 3. vieta.
 • S8 meiteņu grupā — Katrina ieguva 3. vietu sprinta distancē (140m), 2. vietu garajā distancē (8×200m), kopvērtējumā sportiste izcīnija 3. vietu.
 • S10 meiteņu grupā — Darina izcīnija 9. vietu sprinta distancē (140m), 9. vietu garajā distancē (1,2km), kopvērtējumā izcīnot 9. vietu. Jūlija iegūst 4. vietu sprinta distancē (140m), 3. vietu garajā distancē (1,2 km), kopvērtējumā izcīnot 3. vietu.
 • V12 zēnu grupā — Maksims izcīnija 4. vietu sprinta distance (140m), 4. vietu garajā distancē (2×1,2km), kopvērtējumā sportists iegūst 4. vietu.

Ski-Box 2.posmā Rolleg School pārstāvēja 9 sportisti: Katrina Krestina, Valērija Lahtina, Marija Djačenko, Aļona Popova, Ivans Slabada, Andrejs Rakevičs, Jūlija Solodova, Darina Linova, Maksims Lahtins.

 • U7 meiteņu grupā (2014. dzimšanas gads un jaunākas) piedalījās: Valērija, izcīnot 8. vietu un Katrina 4. vietu, 500m distancē.
 • U9 meiteņu grupā (2012.-2013.) — Darina, iegūstot 5. vietu distancē 2×500m.
 • U11 meiteņu grupā (2010.-2011.) — Jūlija izcīna 5. vietu distancē 2×500m.
 • U9 zēnu fitness grupā (2012.-2013) piedalījās: Andrejs, izcīnot 5. vietu un Ivans 4. vietu, distancē 2×500m.
 • U11 meitenes fitness grupā (2010.-2011.) piedalījas: Aļona, iegūstot 2. vietu un Marija 1. vietu, distancē 2×500m.
 • U13 zēnu grupā (2008.-2009.) — Maksims, izcīnot 6. vietu 6×500m distancē.

’’Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes skrituļslidošanā’’, šajās sacensībās Rolleg School pārstāvēja 6 sportisti: Ivans Slabada, Darina Linova, Maksims Lahtins, Marija Djačenko, Valerija Lahtina un Katrina Krestina.

 • S5 meiteņu grupā (2014.gadā dzimušas un jaunākas) piedalījās: Valērija, izcīnot 7. vietu un Katrina 3. vietu, 2×500m distancē.
 • S4 meiteņu grupa (2011.-2013) — Darina, izcīnot 6. vietu 4×500m distancē.
 • S1 meiteņu grupā (2008.-2010.) piedalījās: Marija, uzvarot 5. vietu 10×1km distancē.
 • V4 zēnu grupā (2011.-2013.) — Ivans, izcīnot 10 vietu 4×500m distancē.
 • V1 zēnu grupā (2008.-2010.) — Maksims, iegūstot 5. vietu 10×1km distancē.

Latvijas Skrituļslidošanas čempionātā 5km distancē no Rolleg School piedalījās 4 sportisti: Aļona Popova, Andrejs Lahtins, Maksims Lahtins, Marija Djačenko. 2 sportisti startēja fitness grupā un 2 ātrumskrituļslidošanas grupā.

 • Sieviešu fitness grupā piedalījas 15 sportisti, Rolleg School mācekles rezultāts: Aļona Popova — 4. vieta
 • Vīriešu fitness grupā piedalījās 20 sportisti, Rolleg shool pārstāvja rezultāts: Andrejs Lahtins — 3.vieta
 • Jauniešu sieviešu ātrumslidošanas grupā (2009.-2010.): Marija Djačenko — 6.vieta
 • Jauniešu vīriešu ātrumslidošanas grupā (2009.-2010.): Maksims Lahtins — 7. vieta

Ski-Box 3.posmā no Rolleg School piedalījās 8 mācekļi: Katrina Krestina, Valērija Lahtina, Ivans Slabada, Aļona Popova, Marija Djačenko, Darina Linova, Maksims Lahtins un Jūlija Solodova.

 • U7 meiteņu grupā (2014. dzimšanas gads un jaunākas) piedalījās: Valērija, iegūstot 7. vietu un Katrina 4. vietu, 500m distancē.
 • U9 meiteņu grupā (2012.-2013.) — Darina izcīna 7. vietu distancē 3×500m.
 • U11 meiteņu grupā (2010.-2011.) — Jūlija izcīna 4. vietu distancē 6×1km.
 • U9 zēnu fitness grupā (2012.-2013.) piedalījās: Ivans, iegūstot 2. vietu 2×500m distancē.
 • U11 meiteņu fitness grupā (2010.-2011.) — Aļona izcīna 2.vietu un Marija — 1. vietu, 2×500m distancē.
 • U13 zēnu fitness grupā (2008.-2009.) — Maksims 1. vieta, distancē 2×1km.

Ski-Box 4. posmā Rolleg School pārstāveja 8 sportisti: Aļona Popova, Maksims Lahtins, Ivans Slabada, Andrejs Rakevičs, Darina Linova, Jūlija Solodova, Katrina Krestina, Valērija Lahtina.

 • U7 meiteņu grupā (2014. gadā dzimušie un jaunāki) — Valērija, iegūstot 6. vietu un Katrīna 4. vietu, 500m distancē.
 • U9 meiteņu grupā (2012.-2013.) piedalījās: Darina, izcīnot 6. vietu 3×500m distancē.
 • U11 meiteņu grupā (2010.-2011.) — Jūlija, izcīnot 4. vietu 6×1km distancē.
 • U9 zēnu fitness grupā (2012.-2013.) — Andrejs izcīnija 6. vietu un Ivans 4. vietu, 2×500m distancē.
 • U11 meiteņu fitness grupā (2010.-2011.) — Aļona 1. vieta, 2×500m distancē.
 • U13 zēnu fitness grupā (2008.-2009.) piedalījās: Maksims, izcīnot 1. vietu 2×1 km distancē.

2021. gada Ski-Box sacensību kopvērtējumā Rolleg School ieguva vairākas ne tikai godalgotās vietas, bet arī citas.

 • U7 meiteņu grupā — Valērija Lahtina 6.vieta un Katrina Krestina 3.vieta.
 • U9 meiteņu grupā — Darina Linova 5.vieta
 • U11 meiteņu grupā — Jūlija Solodova 4.vieta
 • U9 zēnu fitness grupā — Andrejs Rakevičs 5.vieta un Ivans Slabada 2.vieta
 • U11 meiteņu fitness grupā — Marija Djačenko 2.vieta un Aļona Popova 1.vieta
 • U13 zēnu fitness grupā — Maksims Lahtins 1.vieta

Latvijas skrituļslidošanas čempionātā piedalījās Rolleg School sportisti: Jūlija Solodova, Marija Djačenko, Katrina Krestina, Valērija Lahtina, Andrejs Lahtins, Maksims Lahtins, Ivans Slabada.

2021. gadā Rolleg School pārstāvji piedalījās tikai fitnesa grupās, sakarā ar vecuma ierobežojumiem.

Sieviešu grupā, sacensībās piedalījās 17 sportisti, kuri sastādīja konkurenci Rolleg School pārstāvjiem. Šajās sacensībās tika iegūtas vietas:

 • Jūlija Solodova — 1. vieta
 • Katrīna Krestina — 8.vieta
 • Marija Djačenko — 4. vieta
 • Valērija Lahtina — 13.vieta
Vīriešu grupā, piedalījās 29 sportisti, Rolleg School pārstāvji ieguva vietas:
 • Andrejs Lahtins — 3. vieta
 • Ivans Slabada — 11. vieta
 • Maksims Lahtins — 5. vieta

2021.gads bija ražīgs ar daudzām sacensībām, un visās no tām ir piedalījušies sportisti no Rolleg School, tika gūtas kā uzvaras, tā arī zaudējumi. 2021.gads daudziem sportistiem no Rolleg School bija pirmais gads skrituļslidošanā, un jau ar uzvarām savās grupās, daži sportisti, kas startēja fitness grupā domā nākamgad startēt jau ātrumslidošanas grupās, lai pilnveidotu savu prasmju līmeni un, ar laiku, cīnītos par godalgotām vietām jau ātrumslidošanas grupā.

Uz 2022.gadu ir daudz iecerējumu, kuros galveno lomu spēlēs Rolleg School sportisti. Rolleg School pārstāvēs krietni vairāk skrituļslidotāju, 2021.gadā bija 10 sportisti, taču 2022. gadā sportistu skaits pieauga vairāk, nekā par 2 reizēm. Šogad Rolleg School pārstāvēs vairāk par 25 skrituļslidotājiem, kuri startēs ne tikai Latvijas sacensībās, bet arī ārzemēs.

Iepriekšējos gadu Rolleg School bija tikai viena ātrumslidošanas grupa, taču 2022. gadā jau ir izveidojušās divas grupas, sportisti tika sadalīti uz iesācēju grupu un pieredzējušiem skrituļslidotājiem.